Sağlık Sektörü Reklamları Hakkında Tartışma Konusu


Günümüzde internet kullanıcılarının %80’i, karşılaştıkları sağlık probleminde doktora başvurmak yerine, öncelikle Google’a başvuruyor.

Bunu gören sağlık profesyonelleri, insanların arama yaptıkları mecrada yerini almak için adeta birbirleriyle yarışır hale geldi. Burada, enstrüman olarak çoğunlukla, sosyal medya araçları ön plana çıkıyor.

Fakat kullanılan, reklam dilinin önemi fark yaratıyor.
Çünkü “14.04.1928” tarihli resmi gazetede yazan “TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN” Bir özel sağlık kurumunun reklam seçeneklerini oldukça kısıtlıyor. Bu kanun maddesinin amacı, sağlık hizmetinin bir ticari faaliyet olarak sömürülmesini engellemek olduğu vurgulanıyor.

Fakat bu kanunun çıktığı yıllarda özel sağlık kurumları yok denecek kadar azdı. Günümüz dünyasında böyle değil, yan yana klinikleri görünce, sağlık hizmetinin yanında, ticari kaygıyı da açıkça görebiliyoruz.

Tüm bunlara göre, tartışma konuları;
Sizce, özel sağlık kurumu, ticari kaygılarını nasıl giderebilir?
Sizce, 1928 yılına ait kanun, 2021 yılında geçerliliğini koruyabilir mi?
Sizce, özel bir klinik, tıpkı bir otel gibi sosyal medya reklamı yapmalı mı?

YAZAR;
Murat CEYLAN
Sağlık İletişimi Danışmanı