Neden Sağlık İletişim Ajansı?


Görülüyor ki pandemi dönüşü 2021 yılının son çeyreğinde, sağlık kurumları ve doktorlar hastalarına ulaşma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Hastaların da kendileri için en uygun doktoru veya sağlık kurumunu bulma konusunda kafaları oldukça karışık. Herhangi bir tıbbi alandaki bir konuyu Google’a yazdığımızda; enformasyon kirliliği ve doğru bilgiye ulaşmanın güçlüğünden dolayı, karşımıza çıkan seçenekler arasında bize en uygun olanı bulmak neredeyse imkânsız hale geliyor. Ve fakat bu durum günümüz araştırma trendi “Googling” in hızını kesmiyor. Hastalar karşılaştıkları semptomlarda bir doktora gidip muayene olmak yerine, çoğunlukla Google’a başvuruyor.

Yukarıdaki paragrafta anlatılan konuyu, son 10 yılın hasta davranışı olarak yorumlamak mümkün. Bu paragrafta ise doktorların ve özel sağlık kuruluşlarının ticari kaygılarından bahsedeceğim.

Birçok şehirde duymuş olmalısınız “Hastaneler Caddesi”, Muayenehaneler Caddesi”, “Sağlık Sokak…” Bu saydığım durak isimlerinin kaynağı tabii ki yan yana açılmış birçok muayenehane veya özel sağlık kuruluşlarından oluşmuş semtlerden geliyor. Burada yanlış bulduğum durum, tüm bu muayenehanelerin aynı lokasyonlarda açılmış olması değil. Tabii ki açılması planlanan muayenehaneyi, hastaların ayak alışkanlığının fazla olduğu lokasyonlardan seçmek, muayenehane sahibinin en doğal hakkı diye düşünüyorum. Veya hastalar için alternatif muayenehane sayısının azalmasının, iyi sağlık hizmetine ulaşma hakkını sekteye uğratacağını düşünüyorum. Burada yanlış bulduğum durum, ticari kaygıyla mücadele eden sağlık kuruluşlarının veya doktorların pazarlama faaliyetlerinin sekteye uğratılıyor olması.

Özetle; ya bu kadar çok muayenehanenin aynı lokasyonda açılmasına bir denetleme getirilmeli, ya da denetleme yapılmıyorsa her birinin aynı zamanda ticari kaygılar taşıdığını kabul edip, pazarlama faaliyetlerine izin verilmeli.

Sağlık iletişim ajansı; doktor veya sağlık kuruluşu için hazırladığı kampanyalarda, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerini gözetmek ve temsil ettiği kuruluşun veya doktorun iletişim faaliyeti hakkını korumakla mükelleftir. Sağlık iletişim ajansında yer alan medikal danışman, tüm tıbbi içerikleri Sağlık Bakanlığı yönetmeliğinin filtresinden geçirirken, iletişim danışmanları da kitleye en doğru mesajı vermeye odaklanmaktadır. Tam bir ekip çalışması ve odak isteyen işi, onca hastanın yoğunluğundan sonra bir doktorun tek başına yapması pek de mümkün gözükmemektedir.

Bu sebeplerden dolayı bir doktorun veya sağlık kuruluşunun ajans ile çalışması,s günümüzde kaçınılmaz hale gelmiştir. Seçilen ajansın ise sağlık iletişiminde tecrübeli ve Know how’a sahip olması en önemli kriterdir.

YAZAR;
Murat CEYLAN
Sağlık İletişimi Danışmanı